Image default

“Talent Startups” долбоору старт алды

Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча, Кыргызстан калкынын төрттөн бир бөлүгү (1,5 миллиондон ашык адам) жакырчылыктын деңгээлинен төмөн жашашат
(2016). Жакырчылыктын эң төмөнкү деңгээли Нарын (37.8%) жана Баткен облустарында (37%)
байкалат. Жалал-Абад облусунда жакырчылык 32,2% түзөт.
“Talent Startups” долбоорунун идеологиясы- 2030-жылга чейин аймактардын өнүгүүсүнө басым
жасоо менен нөлдөн башталган экосистеманы куруп, өлкөнүн аймактарын өнүктүрүүгө салым
кошо турган ийгиликтүү стартаптарды алдыга чыгаруу.
Долбоордо бизнес-инкубаторлор аймактардын туруктуу (социалдык-экологиялык жана экономикалык) өнүгүүсүнүн натыйжалуу куралы катары каралат.

Акыркылар

Жарыя! Бизнес үчүн грант конкурсу башталды

“Айым ишкерлерге Насаатчылык” программасы ментилерди тандоону жарыялайт!

Lady Club: ишкер айымдардын неформалдуу кечеси

Таластан Жалал-Абадка… Ишкерлер арасында тажрыйба алмашуу

Таластан Ошко… Ишкерлер арасында тажрыйба алмашуу

Айым ишкерлерди колдоо программасы старт алды