Image default

“Talent Startups” долбоору старт алды

Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча, Кыргызстан калкынын төрттөн бир бөлүгү (1,5 миллиондон ашык адам) жакырчылыктын деңгээлинен төмөн жашашат
(2016). Жакырчылыктын эң төмөнкү деңгээли Нарын (37.8%) жана Баткен облустарында (37%)
байкалат. Жалал-Абад облусунда жакырчылык 32,2% түзөт.
“Talent Startups” долбоорунун идеологиясы- 2030-жылга чейин аймактардын өнүгүүсүнө басым
жасоо менен нөлдөн башталган экосистеманы куруп, өлкөнүн аймактарын өнүктүрүүгө салым
кошо турган ийгиликтүү стартаптарды алдыга чыгаруу.
Долбоордо бизнес-инкубаторлор аймактардын туруктуу (социалдык-экологиялык жана экономикалык) өнүгүүсүнүн натыйжалуу куралы катары каралат.

Акыркы жаңылыктар

БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ РЫСБЕК БЕГМАТОВ: “ПАНДЕМИЯДАН КИЙИН КАНТИП ИШКЕР БОЛОБУЗ?”

Требуется PR-менеджер

Дүйнөдө жаңы тартип пайда болууда. Ага кандай даярдыктар көрүлүшү керек?

JIA TRADE (Соодага көмөктөшүү)

Эмне үчүн өкмөт курулуш тармагына көңүл бурушу керек?

“Пандемиядан эң көп жабыркаган дагы, эң тез жандана турган дагы тармак туризм болушу мүмкүн.”