кризис

“Пандемиядан эң көп жабыркаган дагы, эң тез жандана турган дагы тармак туризм болушу мүмкүн.”

Пандемиянын натыйжасында экономикалык кризис башталды. Дүйнө эли, анын ичинде алакандай

Пандемия бизди онлайн жашоого үйрөттү. Ишкердикти IT менен айкалыштыруу кризистен чыгуунун дагы бир жолубу?

“IT тармагы – пандемиядан кийинки дүйнөгө кызмат кылуучу бизнес-модель” 19-апрель