ишкердик

Пандемия бизди онлайн жашоого үйрөттү. Ишкердикти IT менен айкалыштыруу кризистен чыгуунун дагы бир жолубу?

“IT тармагы – пандемиядан кийинки дүйнөгө кызмат кылуучу бизнес-модель” 19-апрель