Өнөктөштөр

Юридикалык жактардын бирикмеси – JIA бизнес-ассоциациясы өлкөнүн экономикасынын ар кыл тармагында иш алып барган 1000ден ашык ишкерлердин башын бириктирип турат.

Орточо эсеп менен алганда, ассоциациянын ар бир ишкери 30 иш орунду түзөт.

АГЕНТСТВО ПО ПРОДВИЖЕНИЮ И ЗАЩИТЕ
ИНВЕСТИЦИЙ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Меморандумдар