Юридикалык жактардын бирикмеси – JIA Бизнес-ассоциациясы өлкөнүн экономикасынын ар кыл тармагында иш алып барган 1000ден ашык ишкерлердин башын бириктирип турат. Орточо эсеп менен алганда, ассоциациянын ар бир ишкери 30 иш орунду түзөт.

Меморандумдар