Эмне үчүн JIA бизнес-ассоциациясынын баалуулуктарын жана принциптерин карманып, JIA мүчөсү болуу маанилүү жана пайдалуу?

Ишкерлер JIA бизнес-ассоциациясынын ишмердүүлүгүнө катышуу аркылуу Кыргызстандын алдыңкы ишкерлер коомчулугуна кошулат жана өзүнүн кызыкчылыктарын мамлекеттик жана жергиликтүү деңгээлде коргоо жана алдыга жылдыруу, ошондой эле бизнес чөйрөсүндө байланыштарын кеңейтүү мүмкүнчүлүгүн алат. Ассоциациянын ишмердүүлүгүндөгү ийкемдүү саясат гендердик аспектилерди эске алуу менен түптөлгөн жана бизнес жүргүзүүнүн эң алдыңкы дүйнөлүк процесстерин кабылдоону максат кылат. JIA мүчөсү болуу, бизнес жүргүзүүнүн өлкөбүзгө таандык улуттук стандарттарын иштеп чыгуу үчүн Кыргызстандагы бизнес коомчулугунун ийгиликтүү өнүгүүсүнө салым кошууга шарт түзөт.