Image default

Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодекси боюнча жумуш берүүчүлөрдүн арасында жүргүзүлгөн кыскача сурамжылоо

JIA Бизнес-ассоциациясынын алдында, Эмгек жана Социалдык Өнүгүү Министрилигинин буйругунун негизинде жумуш группасы түзүлүп, азыркы учурда Эл аралык укуктук нормалар менен стандартташтыруу иштери жүрүүдө.

Бул багытта туура мыйзамдарды иштеп чыгууда жана жумуш берүүчүлөр менен кызматкерлердин ортосунда туура мамиле түзүүдө, Сиздин пикириңиз абдан маанилүү.

Төмөнкү сурамжылоону толтуруп берүүңүздү суранабыз 

https://forms.gle/EpW1YQeCktT8Y1Gy6

Рекомендуемые новости

Тендер на приобретение ноутбука (laptop)

Стань первым молодым предпринимателем в регионе

Круглый стол: «Государственное-частное партнерство, сотрудничество или соперничество?!»

«Buurchak Feast-2019» и «Business Сaravan» в г. Талас

Двусторонние встречи с предпринимателями из г. Томск

Топ-5 себеп: Эмне үчүн БИФ жана ЭКСПОго катышыш керек?

Оставьте комментарий