Image default

Данияр Аманалиев BIF’ге келет. А сизчи?!

BIF – жөн гана ири жолугушуу эмес. Бул адамдар баарлашып, эргүү алып, бизнеси үчүн каржылык колдоо таба алган, бизнес технологиялары жөнүндө сөз боло турчу билим берүүчү хаб

Дүйнөлүк технологияларды көздөй кадам жасаңыз:
Данияр Аманалиев BIF’ге келет.
А сизчи?! #BIFтенкөрүшкөнчө

 

 

Акыркылар

JIA Бизнес-ассоциациясынын демөөрчүлүгү менен балдар адабиятына конкурс жарыяланат

Аймактын эң жаш жана ийгиликтүү ишкери бол!

Кыргызстандын бизнес секторун кыймылга келтирүүчү эмне?

Убакыт аз калды! Инвестор табуу үчүн билдирме калтырууга жетишиңиз!

Билдирмелерди кабыл алуу мөөнөтү 27-сентябрга чейин!

Кыргызстандын башталгыч бизнестерине инвестиция жасоонун зарылчылыгы канчалык?