Төлөө

JIAнын мүчөлүк акылары аныкталган стандарттар менен төлөнөт.

Төлөө ыкмалары:

Нак эмес которуу/ банктык реквизиттер

Алуучунун банкы: «Оптима Банк» ачык типтеги АК

БИК: 109018

Алуучунун аты: Юридикалык жактардын бирикмеси - JIA бизнес-ассоциациясы

Алуучунун банк эсеби: 1091820014700107

 

Ассоциациянын кассасына накталай киргизүү:

Дареги: Бишкек шаары, Ибрамов көчөсү, 103

Телефону: + 996 312 895 362,
ИНН: 02908201410059

 

Электрондук капчыкка которуу / мобилдүү каражат

Агенттик код Элсом: №09339

Алуучунун аты: JIA бизнес-ассоциациясы

© Copyright 2019 ЖИА Бизнес Ассоциациясынын расмий сайты. Бардык укуктар корголгон