Аймактагы офистер

JIA регионалдык өкүлчүлүктөрү:

JIA бизнес-ассоциациясы

Бишкек ш., Ибраимов көч., 103

тел.: +996 312 883527, +996 312 882731

E-mail: jia.bishkek@gmail.com

facebook.com/jia.bishkek

Instagram: jia.bishkek

Twitter: @jia_bishkek

 

Ош JIA


Ош ш., А. Шакиров көч., 108а

тел.: +996 552 01 09 09, +996 770 37 57 18

E-mail: osh.jia.info@gmail.com

facebook.com/oshjia

Instagram: osh_jia_official

Twitter: @OshJIA

 

Жалал-Абад JIA

Жалал-Абад ш., Ю. Абдрахманов көч., 18а

тел.: +996 372 251 855, +996 770 477 995

E-mail: jalalabadjia@gmail.com

facebook.com/jalalabad.jia

 

Талас JIA

Талас ш., Бердике Баатыр көч., 57а

тел.: +996505019910; +996775019910; +996556019910

E-mail: talasjia.@gmail.com

facebook.com/TalasJIA

 

Ысык-Көл JIA

Каракол ш., К. Куренкеев көч., 95

тел.: +996 550 774 145

E-mail: jia.ysykkol@gmail.com

facebook.com/jia.Issykkul

 

Баткен JIA

Баткен ш., Б. Айипов көч., 1.

тел.: +996 772 100 160, +996 502 100 160

E-mail: jia.batken@gmail.com

facebook.com/Баткенская-Бизнес-Ассоциация

 

Нарын JIA

Нарын ш., Ленин көч., 76/2

тел.: +996 708 665 646, +996 774 665 646

E-mail: jia.naryn@gmail.com

facebook.com/Бизнес-Ассоциация-Нарын-ЖИА

© Copyright 2019 ЖИА Бизнес Ассоциациясынын расмий сайты. Бардык укуктар корголгон