Комитет

JIA комитеттери – ишкер коомчулуктун маанилүү делген тармактары боюнча иштеген туруктуу эксперттик –аналитикалык система. Алардын негизги милдеттери – өлкөнүн бакубаттыгы үчүн жана бизнестин кызыкчылыктарын көздөп  бийлик менен ишкерлердин ортосунда ар кыл форматтагы жолугушууларды уюштуруп, өткөрүп туруу.

Комитеттердин ишмердүүлүгүнө катышуу Ассоциациянын мүчөлөрүнө маалыматтарды алууга, кесиптик деңгээлде алака-катнаш түзүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Андан сырткары  стратегиялык күн тартипти калыптандырууда жана ишкер коомчулуктун өнүгүүсүндөгү маанилүү делген суроолордогу позициясын аныктоодо жардамчы болот. 

Туризм комитети

Куратор: Азамат кызы Айзат, jia.progress@gmail.com

Кененирээк
МИССИЯ

Комитет по информационным технологиям содействует внедрению современных информационных технологий и повышению профессионализма менеджмента в вопросах информатизации

ЦЕЛИ
  • формирование диалога между ведущими игроками рынка информационных технологий и потребителями их продукции;

  • организация диалога бизнеса и государства в вопросах формирования благоприятной государственной политики в сфере развития информационных технологий;

  • содействие внедрению информационных технологий в различных отраслях экономики России.

АУДИТОРИЯ
  • генеральные директора;

  • директора по информационным технологиям;

  • консультанты и эксперты в области информационных технологий;

  • руководители отраслевых некоммерческих организаций;

  • директора по маркетингу.

Экспорт комитети

Куратор: Азизбеков Султан, sultan@jia.kg

Кененирээк

Комитет строительных материалов

Куратор: Кубанычбеков Айдар, aidar@jia.kg

Кененирээк

Lady Club

Куратор: Азамат кызы Айзат, jia.progress@gmail.com

Кененирээк

МT комитети

Куратор: Азизбеков Султан, sultan@jia.kg

Кененирээк

Текстиль комитети

Куратор: Азизбеков Султан, sultan@jia.kg

Кененирээк

Курулуш комитети

Куратор: Шекенов Адис, adisbek@jia.kg

Кененирээк

Агро өнөр-жай комплексин өнүктүрүү комитети

Куратор: Азизбеков Султан, sultan@jia.kg

Кененирээк

JIA Finclub

Куратор: Фархад Пакыров

Кененирээк

Эмгек жана жумуш комитети

Куратор: Джаналиев Урмат, urmat@jia.kg

Кененирээк

© Copyright 2018 ЖИА Бизнес Ассоциациясынын расмий сайты. Бардык укуктар корголгон