Комитет

JIA комитеттери – ишкер коомчулуктун маанилүү делген тармактары боюнча иштеген туруктуу эксперттик –аналитикалык система. Алардын негизги милдеттери – өлкөнүн бакубаттыгы үчүн жана бизнестин кызыкчылыктарын көздөп  бийлик менен ишкерлердин ортосунда ар кыл форматтагы жолугушууларды уюштуруп, өткөрүп туруу.

Комитеттердин ишмердүүлүгүнө катышуу Ассоциациянын мүчөлөрүнө маалыматтарды алууга, кесиптик деңгээлде алака-катнаш түзүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Андан сырткары  стратегиялык күн тартипти калыптандырууда жана ишкер коомчулуктун өнүгүүсүндөгү маанилүү делген суроолордогу позициясын аныктоодо жардамчы болот. 

Туризм комитети

Куратор: Азамат кызы Айзат, jia.progress@gmail.com

Кененирээк

Жаштар Клубу

Куратору: Улан Шаршенов

Кененирээк

Саламаттыкты сактоо комитети

Куратор: Мунара Мураталиева, munara@jia.kg

Кененирээк

Соода комитети

Куратору:

Кененирээк

Тейлөө комитети

Куратор:

Кененирээк

Билим берүү комитети

Куратор: Джаналиев Урмат, urmat@jia.kg

Кененирээк

Логистика жана жүк ташуу боюнча комитети

Куратор: Шекенов Адис, adisbek@jia.kg

Кененирээк

JIA Finclub

Куратор: Фархад Пакыров, farkhad@jia.kg

Кененирээк

"Медиа" комитети

Куратору: Айдар Кубанычбеков, aidar@jia.kg

Кененирээк

Экспорт комитети

Куратор: Азизбеков Султан, sultan@jia.kg

Кененирээк

Курулуш материалдар комитети

Куратор: Кубанычбеков Айдар, aidar@jia.kg

Кененирээк

Lady Club

Куратор: Азамат кызы Айзат, jia.progress@gmail.com

Кененирээк

IT комитети

Куратор: Улан Шаршенов

Кененирээк

Текстиль комитети

Куратор: Азизбеков Султан, sultan@jia.kg

Кененирээк

Курулуш комитети

Куратор: Шекенов Адисбек, adisbek@jia.kg

Кененирээк

Агро өнөр-жай комплексин өнүктүрүү комитети

Куратор: Азизбеков Султан, sultan@jia.kg

Кененирээк

Эмгек жана жумуш комитети

Куратор: Джаналиев Урмат, urmat@jia.kg

Кененирээк

© Copyright 2019 ЖИА Бизнес Ассоциациясынын расмий сайты. Бардык укуктар корголгон